SpäťÚvod / Katalóg / Interiérové schody / Interiérové schody

Interiérové schody

Interiérové schody

Sadrokartónové schody

na vyžiadanie
Naceniť
:

Z akého dôvodu sa máte rozhodnúť pre zhotovenie schodov sadrobetónovou technológiou? 

Doleuvedené obsahuje zhrnutie predností technológie oproti zhotoveniu tradičných schodov.


Sadrobetónové schody


Tradičné schody

Navrhnutie, narysovanie schodov trvá pár hodín, navrhnutie rozmerov je presné a je možné ho vidieť aj na 3D pláne. Navrhnutie tradičných schodov sa robí len v ojedinelých prípadoch, zhotovenie debnenia, obstaranie debniaceho materiálu a zváranie kovovej konštrukcie je zdĺhavé a nákladné.
Konečné náklady sú oproti tradičným schodom nižšie o 20 – 30 %, a sadrobetónové schody sú dostupné už od 1600€. Sú drahšie približne o 20 – 30 %. Vyžaduje sa debniaci materiál, omietka a stolárske dokončovacie práce.
Výstavba schodov je spojená s minimálnym neporiadkom a špinou a vzhľadom na ich ľahkú konštrukciu si nevyžaduje výstavbu základov. Stavebné sutiny vznikajúce pri betónovaní, zváraní a pri demontáži debnenia schodov nie sú nezanedbateľné a spôsobujú prach, hluk a špinu.
Vyhotovujú sa zo špeciálneho betónu, ktorého doba tuhnutia je 48 hodín Tuhnutie a schnutie betónu môže trvať aj viac týždňov.
Schody sa odovzdávajú do užívania hoci aj o 72 hodín Schnutie, omietanie, pokládka a ošetrenie povrchov môže trvať aj dlhé týždne.
Majú oveľa nižšie nároky na priestor ako železobetónové schody a z tohto dôvodu je možné priestor nachádzajúci sa pod schodmi lepšie využiť Zaberajú veľa miesta, sú hrubé a ťažkopádne.
Nie je potrebné ich omietnuť, po ich zhotovení postačuje, aby boli natreté, obložené, je možné ich obložiť akoukoľvek krytinou (drevo, kameň, textil, umelý vosk a iné) Vyžaduje sa omietnutie, schnutie a pri dreve aj následné ošetrenie. Možnosť použitia rôznych krytín je užšia.
Je možné ich obložiť drevom, podobajú sa dreveným schodom, napriek tomu sú nehlučné a nevŕzgajú. Vŕzgajú a nie sú príliš stabilné
Ich konštrukcia je ľahká, je ľahko tvarovateľná, zbytočne nezaťažuje konštrukciu budovy Sú ťažkopádne a majú ťažký betónový základ
V prípade požiadavky je vhodná aj na zhotovenie zábradlia Náklady na ďalšie zábradlie

 

 

Video na zhliadnutie

Schody XXI. storočia.

Sadrobetónová technológia otvorila nové perspektívy pre rôzne oblasti stavebníctva. Chceli by ste estetické a rýchlo zhotoviteľné schody? Nemusíte urobiť nič iné, len zaslať objednávku! Vaše schody Vám navrhneme pri zameraní na mieste s dodržaním všetkých týkajúcich sa pravidiel a zhotovíme ich na milimetrovú presnosť. Schody si nevyžadujú komplikované debnenie, zhotovenie nie je sprevádzané väčším prachom a špinou a po začatí výstavby schodov môžete nové schody do 2 – 4 dní už aj používať.

 

Vaše schody sa zhotovujú nasledovne

Na nasledovných fotografiách sme zaznamenali jednotlivé fázy zhotovenia schodov od navrhnutia, cez zmontovanie konštrukcie po odovzdanie schodov. Nové schody sú zhotovené za menej ako 48 hodín.

 

PREČO SI VYBRAŠ¤ SADROBETÓNOVÉ SCHODY?

Nasledovná tabuľka obsahuje zhrnutie predností technológie oproti výstavbe tradičného schodiska.

Technológia

Technologické pozadie postupu je dané tenkým profilom a vysokou pevnosťou sadrobetónovej konštrukcie.

Typy a ceny

Môžete si vybrať z nasledovných typov schodov. Naše ceny zahŕňajú náklady na zameranie, návrh, ako aj náklady na materiál a prácu.

O schodisku

Z akého dôvodu sa máte rozhodnúť pre zhotovenie schodov sadrobetónovou technológiou?

 

Doleuvedená tabuľka obsahuje zhrnutie predností technológie oproti zhotoveniu tradičných schodov.

 

Sadrobetónové schody

 

 

Tradičné schody

 

Navrhnutie, narysovanie schodov trvá pár hodín, navrhnutie rozmerov je presné a je možné ho vidieť aj na 3D pláne.

Navrhnutie tradičných schodov sa robí len v ojedinelých prípadoch, zhotovenie debnenia, obstaranie debniaceho materiálu a zváranie kovovej konštrukcie je zdĺhavé a nákladné.

Konečné náklady sú oproti tradičným schodom nižšie o 20 – 30 %, 

Sú drahšie približne o 20 – 30 %. Vyžaduje sa debniaci materiál, omietka a stolárske dokončovacie práce.

Výstavba schodov je spojená s minimálnym neporiadkom a špinou a vzhľadom na ich ľahkú konštrukciu si nevyžaduje výstavbu základov.   

Stavebné sutiny vznikajúce pri betónovaní, zváraní a pri demontáži debnenia schodov nie sú nezanedbateľné a spôsobujú prach, hluk a špinu.

Vyhotovujú sa zo špeciálneho betónu, ktorého doba tuhnutia je 48 hodín          

Tuhnutie a schnutie betónu môže trvať aj viac týždňov.

Schody sa odovzdávajú do užívania hoci aj o 72 hodín   

Schnutie, omietanie, pokládka a ošetrenie povrchov môže trvať aj dlhé týždne.

Majú oveľa nižšie nároky na priestor ako železobetónové schody a z tohto dôvodu je možné priestor nachádzajúci sa pod schodmi lepšie využiť     

Zaberajú veľa miesta, sú hrubé a ťažkopádne.

Nie je potrebné ich omietnuť, po ich zhotovení postačuje, aby boli natreté, obložené, je možné ich obložiť akoukoľvek krytinou (drevo, kameň, textil, umelý vosk a iné)

Vyžaduje sa omietnutie, schnutie a pri dreve aj následné ošetrenie. Možnosť použitia rôznych krytín je užšia.

Je možné ich obložiť drevom, podobajú sa dreveným schodom, napriek tomu sú nehlučné a nevŕzgajú.      

Vŕzgajú a nie sú príliš stabilné

Ich konštrukcia je ľahká, je ľahko tvarovateľná, zbytočne nezaťažuje konštrukciu budovy

Sú ťažkopádne a majú ťažký betónový základ

V prípade požiadavky je vhodná aj na zhotovenie zábradlia    

Náklady na ďalšie zábradlie

Výhody technológie

pieskobetónová konštrukcia, ktorá má tenký profil, špeciálne zloženie, vysokú tlakovú odolnosť, zároveň aj ťahovú a tlakovú pevnosť, nízku objemovú hustotu a rýchlo tuhne, je vhodná: na vytvorenie interiérových konštrukcií (schodov, nábytku a iného) a na výstavbu miestnych (monolitických) a vopred zmontovaných (prefabrikovaných), nízkopodlažných individuálnych a skupinových obytných budov, rekreačných chatiek a pavilónov, na výstavbu podkrovia a poschodia, priemyselných a verejných budov a priestorových prvkov,

je dobre použiteľná aj pri špecifických stavebných podmienkach (v prípade úzkych stavebných plôch, domácej realizácie, upevnenia konštrukcie, nárokov výškového pozemného staviteľstva, kultúrnych pamiatok, oblastí so zemetraseniami a iného)

je ľahká, stabilná, trváca a ekologická, má tenké rebrá a je z nehorľavého materiálu,

počas zhotovenia schodov je možné zhutňovanie pieskového betónu upraviť, prípadne je možné ho následne ošetriť, materiály majú nízku prepravnú váhu a je možné s nimi ručne manipulovať,

nastavením pary sadrového povrchu je možné zabezpečiť príjemnú vnútornú klímu,

prvky debnenia zhotovené z umelohmotných podpier fixujú aj polohu výstuže a tým je zabezpečená jej ochrana proti korodovaniu, ako aj jej vplyv na statiku,

materiál a priemer výstuže je už známy oceľobetón

kvalitu je možné určiť ľubovoľne s ohľadom na potrebu realizačných parametrov a podľa nárokov na nosnosť, pričom línia a vytvorenie výstuže sú jednoduché, ľahko realizovateľné a jej priemer je relatívne malý (3,2 – 8 mm),

umožňuje hospodárne využitie metód vytvorených pri ostatných konštrukčných postupoch (napríklad pri vytvorení povrchového doskového základu, vopred zmontovanej strešnej konštrukcie, ktorá zároveň slúži aj ako ochrana strechy a iné),

tieto konštrukcie sú vhodné aj na uspokojenie špeciálnych tepelnoizolačných a zvukovo-izolačných nárokov (napríklad konštrukcie s dvojitým krytom, plávajúce a iné) použitím tepelnoizolačných a zvukovo izolačných materiálov umiestnených do otvorov,

má jednoduchú konštrukciu,

zhotovenie je rýchle a hospodárne, s malými požiadavkami na energie.

Podrobnosti týkajúce sa technológie

Technológia je schopná vytvoriť veľmi pevné nosné konštrukcie z pieskového betónu (sadrobetónu) s plánovanou silou výstuže, veľkým rozpätím a úzkym profilom.

 

Konštrukcie vytvorené touto technológiou je možné využiť predovšetkým na vytvorenie interiérových konštrukcií (schodov, nábytku a iného) a na výstavbu miestnych (monolitických) a vopred zmontovaných (prefabrikovaných), nízkopodlažných individuálnych a skupinových obytných budov, rekreačných chatiek a pavilónov, na výstavbu podkrovia a poschodia, priemyselných a verejných budov a priestorových prvkov.

 

Z pieskobetónových dosiek s tenkým sadrovým povrchom je možné vytvoriť konštrukcie s otvoreným a uzavretým profilom, ľubovoľných tvarov a rozpätia, rozmerov a nosnosti. Tieto budú základnými komponentmi stĺpov s otvoreným a uzavretým profilom, trámov, prvkov priečok a stropov v tvare rebier alebo kazetových stropov, alebo priečok predeľujúcich priestor.

 

Ako je známe, najčastejšie používaným druhom stavebnej konštrukcie je železobetónová konštrukcia zhotovená tradičným spôsobom z prídavných materiálov a štrkopieskového základného materiálu.

 

Nedostatkom tohto známeho riešenia sú veľké rozmery a hmotnosť normálnej železobetónovej konštrukcie a pomalé tuhnutie, v dôsledku čoho sú bočné tlaky pôsobiace na debnenie významné, čo si vyžaduje zabezpečenie pevnosti debnenia.

 

Ďalší nedostatok tejto konštrukcie spočíva v tom, že faktor vody a cementu vo všeobecnosti nemajú za následok optimálnu hodnotu pevnosti, preto je potrebné pri týchto konštrukciách následné zhutňovanie a ošetrovanie a zároveň je aj energeticky náročná.

 

Navyše doba jej výstavby je dlhá, je v podstate závislá od času potrebného na tuhnutie betónu, ktorý je v prípade známych tradičných železobetónových konštrukcií 28 dní.

 

Hustota takto vytvoreného betónu je veľká. Z tohto dôvodu je možné vo všeobecnosti objemovú a upevňovaciu dĺžku výstuže konštrukcie vytvoriť len komplikovanými ohybmi železa a oceľovými vložkami s veľkým rozpätím.

 

Stavebná metóda založená na „látkovej štruktúre“ stuhnutého pieskového betónu vychádza z prác Bélu Sámsondi Kissa. Z odbornej literatúry je známa jeho kniha s názvom „Stavby látkovej štruktúry“ (1965, Akadémia Kiadó, Budapešť), v ktorej prezentoval dovtedy známe praktické a teoretické základy tohto postupu.

V 60-tych rokoch sa ako pokračovanie jeho stavebnej činnosti uskutočnili v ÉTI základné mechanické skúšky súvisiace so stuhnutým betónom a debniacimi doskami zo sadry a na pokusných domoch sa skúmalo správanie sa materiálu a konštrukcie. Neskôr sa teóriou „netektonických konštrukcií“ a otázkami stavebnej metódy založenej na systéme látkovej štruktúry založenej na „celách“ zaoberal Mihály Párkányi.

 

„Armovaný rám látky“ založený na nových materiáloch predstavoval pokročilé a predmontované riešenie.

 

Technológia je založená na tom zistení, že z prefabrikovaných debniacich prvkov vytvorených na mieru, zabraňujúcich prenikaniu vlhkosti a do nich umiestnenými vhodne spojenými podperami, zmontovanými na mieru a zhotovenými výstužami, je možné vytvoriť debnenie, ktoré zostáva vnútri konštrukcie a zabraňuje prenikaniu vlhkosti a ktoré zároveň vyhovuje aj stavebným požiadavkám. Do tohto debnenia sa vleje tvárny pieskový betón, čím sa vytvoria nosné rebrá. Ďalej sa ako spojovací materiál pieskového betónu používa homogénny alebo heterogénny portlandský cement s vysokým, minimálne 470 – 800 kg/m3 obsahom cementu, ako prídavný materiál sa prednostne používa triedený piesok s rovnomerným rozložením zŕn veľkosti najviac dmax. 4,00 mm. Taktiež sa určí potrebné množstvo zložiek pieskového betónu v závislosti od kvality a množstve použitého cementu a pri znalosti obsahu cementu podľa pomeru hmotnosti piesok/cement a vytvorí sa pieskový betón, ktorý má potrebné technické parametre, a to postupným pridávaním stanoveného množstva piesku v závislosti od pomeru miešanej hmotnosti piesku/cementu.

 

Takto vytvorená zmes sa následne minimálne tri minúty, predovšetkým miešačkou s rotačnými lopatkami, plynule premiešava.

 

Následne sa priestor medzi prvkami debnenia takto vytvoreným tvárnym pieskovým betónom zaleje, respektíve pieskový betón sa naleje na debniace prvky, čím je možné vytvoriť nosnú konštrukciu z pieskového betónu požadovaného druhu a požadovaných technických parametrov.

 

Pre postup je ďalej charakteristické, že ako spojovací materiál sa prednostne používa čistý, homogénny portlandský cement alebo trosková pemza, respektíve heterogénny portlandský popolčekový cement.

 

Charakteristickým znakom sadrobetónovej technológie je aj to, že prvky debnenia, v závislosti od využitia, sa vyhotovia ako jednovrstvový alebo dvojvrstvový debniaci prvok a celková dĺžka debniaceho prvku približne zodpovedá hrúbke pieskového betónu medzi debniacimi prvkami.

 

Materiály a články týkajúce sa technológie

Technickú úroveň vo veci vynálezu prezentujú ďalej aj nasledovné články a prednášky Dr. Gábora Kászonyiho:

 

„A gipszbeton szerkezet“ („Sadrobetónové konštrukcie“) (Építési Piac (Stavebný trh), XXXII. ročník, 10. číslo, máj 1998);

„Gipszbeton szerkezetek tervezése Magyarországon“ („Navrhovanie sadrobetónových konštrukcií v Maďarsku“) (KŠ‘ és Gipsz (Kameň a sadra) II. ročník, 10. číslo, máj 1998);

„Gipszbeton szerkezetek tervezése Magyarországon“ („Navrhovanie sadrobetónových konštrukcií v Maďarsku“) (ÉPKÓ, Székelyudvarhely, jún 1998, 4 – 6);

„Gipszbeton szerkezetek Magyarországon“ („Sadrobetónové konštrukcie v Maďarsku“) (YMMF Jubileumi évkönyv (Jubilejná ročenka), 1998);

„Gipszbeton szerkezetek méretezésének új módszerei“ („Nové metódy stanovenia rozmerov sadrobetónových konštrukcií“) (Cleveland, USA, 26. novembra 1998);

„Gipszbeton szerkezetek tervezése és építése Magyarországon“ („Navrhovanie a realizácia sadrobetónových konštrukcií v Maďarsku“) (Új Magyar ÉpítŠ‘mŠ±vészet, 1998/4);

Gipszbeton szerkezetek tervezése Magyarországon“ („Navrhovanie sadrobetónových konštrukcií v Maďarsku“) (ÉRT. Zbierka referencií, 1999).

Ďalšie zdroje je možné nájsť aj v  prácach iných autorov:

 

dr . György Balázs „MagasépítésŠ± beton- és vasbeton szerkezetek“ („Betónové a železobetónové konštrukcie vo výškovom staviteľstve“) (Betón a železobetón III., Akadémiai Kiadó, Budapešť, 1996 . 123. strana);

dr . Zoltán Bachmann „Könyv az építészetrŠ‘l“ („Kniha o staviteľstve“) (JPTE University Press Pécs, 1998, 25 – 30. strana)

 

Typy a ceny

Sadrobetónová technológia umožňuje výstavbu skoro akýchkoľvek schodov. Zhromaždili sme niekoľko typov schodísk, avšak okrem nich sme schopní realizovať takmer akýkoľvek tvar schodísk, ako aj individuálne požiadavky. Naše ceny zahŕňajú náklady na zameranie, návrh, ako aj náklady na materiál a prácu. Ceny uvedené nižšie sa vzťahujú na preklenutie 250 cm výškového rozdielu medzi podlažiami (od úrovne podlahy prízemia po úroveň podlahy podlažia) a na šírku 90 cm. Cena neobsahuje náklady demontáže jestvujúceho schodiska.

 

 

Jednoramenné, priame schody

 

Dvojramenné schody s podestou

 

Priame schody, na dvoch koncoch točité

 

Schody tvaru L s točitým posledným schodiskovým stupňom

 

Schody tvaru L s točitým prvým schodiskovým stupňom

 

Schody tvaru U, na oboch koncoch točité

 

Schody tvaru Z, na oboch koncoch točité

 

Schody tvaru C s točitými schodiskovými stupňami

 

Schody tvaru L s dvojramennou podestou

 

Točité schody tvaru U

 

Schody tvaru U s dvojramennou podestou

 

Schody s točením tvaru U a s podestou

 

Schody tvaru U s podestou

 

Trojramenné schody tvaru U (s 2 podestami)

 

Točité schody s vretenovým pilierom

 

Kruhové schodisko

 

Schody s jednoduchým zatočením na spodnom konci

 

Schody s jednoduchým zatočením na hornom konci

 

Schody tvaru U s jednoduchým zatočením

 

Schod tvaru U s dvojitým zatočením

 

Hľadali sme rýchle riešenie na renováciu našich starých schodov. Topstep nám demontovala staré schody a zhotovila nové za 2 dni – nové schody zaberajú menšiu plochu a sú oveľa krajšie ako staré. Ďakujeme !

 

Do nášho domu sme vždy chceli originálne schody. Po viacerých ponukách sme sa rozhodli pre sadrobetón, pretože schody sú hotové za dva dni a stáli polovicu ceny betónových schodov alebo schodov.

 

Thermobond

 

Naša firma sa už 10 rokov zaoberá rôznymi stavebnými činnosťami a používaním sadrobetónu sme priniesli do stavebníctva revolúciu.

 

Sadrobetón sa používa vo viacerých oblastiach, pomocou tejto technológie sa vyrábajú steny, priečky, stropy, nábytok, ako aj iné interiérové prvky.

Naša firma sa špecializuje predovšetkým na výrobu exteriérových a interiérových schodísk. Počas našej existencie sme sa viackrát stretli so schodiskami, ktoré boli zhotovené bez návrhu, ako aj s nepríjemnosťami spôsobenými ich nevhodným zhotovením, kedy bol užívateľ týchto schodov nútený používať nepohodlné a teda nebezpečné schody.

Nepristúpte na kompromis!

Zavolajte nám a naši vyškolení odborní pracovníci zistia Vaše potreby a navrhnú Vám najideálnejšie riešenie. Naša firma ide s dobou! Pozorne sledujeme všetky novinky a zlepšenia. Pri zhotovovaní schodov používame vždy len postupy a materiály podľa najnovšej technológie. Všetky materiály potrebné na zhotovenie schodísk zabezpečuje naša firma, a preto sme schopní na naše interiérové schody poskytnúť záruku v trvaní 30 rokov.

pozrite sa na niektoré referencie z výroby. Pošlite nám podklady k spracovaniu predbežnej ponuky a my sa o vás postaráme.

Newsletter

Ak si prajete dostávať informácie o našej ponuke emailom, odošlite nám Vašu emailovú adresu.

Infolinka

Potrebujete poradiť pri výbere materiálu alebo výpočte množstva? Máte záujem o ešte výhodnejší nákup materiálu na celý dom?

Infolinka
Cenová ponuka

Vyžiadajte si našu cenovú ponuku na vybraný stavebný materiál. Jednoducho ho naložte do košíka a odošlite nám Vašu žiadosť.

Cenová ponuka