SpäťÚvod / Články / Hrubá stavba / Tehla, jej história a vývoj

Tehla, jej história a vývoj

Tehla, jej história a vývoj

Staré dobré príslovie hovorí: 'Postav dom, zasaď strom!' a k tomu neodmysliteľne patrí „červený kváder“ s pomerom strán 4:2:1 ... tehla. Najstaršie zmienky o tehle vyrobenej z blata sú známe 7000 pred n.l. ... neskoršie nálezy prvej pálenej tehly z 4000 pred n.l., stredoveku či baroka ... Stále živým príkladom stredovekej histórie je Hrad Malbork (Poľsko), zapísaný do zoznamu UNESCO. Je to najväčší gotický hrad postavený z tehly v roku 1274 ... od tých čias tehla prešla zmenami, no vo svojej podstate ostala stále rovnaká ...


Je známe, že tehla prešla vývojom od nepálenej, cez vypaľovanie na slnku (zmienky sú už z Mezopotámie) až po vypaľovanie v peci. Z minulosti sa používali len plné tehly, ktoré by dnes nesplnili žiadne tepelno-technické normy, a tak majú tie dnešné rôzne vzduchové dutiny. Plné tehly však aj naďalej ostali v ponuke a využívajú, ako súčasť obvodového muriva. V 50-tych rokoch 20. storočia sa po prvýkrát začala z dôvodu požiadaviek na úsporu energie vyrábať tehla vyľahčená vzduchovými dutinami (dierovaná tehla). To spôsobilo pri zachovaní požadovanej pevnosti zvýšenie jej tepelného odporu. V 80-tych rokoch sa na trh uviedli tehly s pórovitým črepom a väčším podielom dutín. Vďaka lepšie usporiadanému systému dutín spolu s pórovitosťou črepu sa opäť dosiahli lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

S vývojom rastú aj požiadavky stavebného trhu, ktoré rokmi vyprofilovali „moderné tehly“. Tie sú na rozdiel od „starých“ ľahčené a ponúkajú vylepšené tepelno-izolačné vlastnosti, požiarnu odolnosť, vzduchovú nepriezvučnosť, rozmerovú presnosť a tvarovú stálosť a s určitosťou aj vyššiu životnosť. Posledné desaťročia sa taktiež kladie veľký dôraz na tehlu ako vysoko ekologický stavebný materiál.

Keďže moderné tehly sa maximálne prispôsobujú požiadavkám spotrebiteľa, vyrábajú sa v rôznych tvaroch so vzduchovými dutinami (môžu byť pozdĺžne alebo priečne), alebo sú dierované (obvodové tehly LeierTherm od 54,48€/paletu). Dutiny sú navrhnuté tak, aby zvýšili hodnotu tepelného odporu. Dostatočný tepelný odpor dosahujú už pri hrúbke 380 mm (doplnené tepelnoizolačnou maltou a omietkou v príslušnej hrúbke), čo v interiéri udržiava v lete príjemný chlad a v zime dlhšie teplo. Súčasná tehla má vylepšené zvukovo izolačné, tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti a iný vzhľad ako plná pálená tehla z minulosti, čo je zabezpečené aj systémom zvislých spojov medzi tehlami nazývaným pero + drážka, ktorý zamedzuje vzniku tepelných mostov. Na obvodové konštrukcie sa používajú tehlové bloky, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, za čo môže najmä dvojaké vyľahčenie.


Rozdelenie tehál podľa druhu

 • Lícové tehly – tzv. - lícovka, má primerané technické vlastnosti a je asi o 1/4 menšia než klasická plne pálená tehla. V závislosti od typu sú určené na deliace priečky, nosné priečky, no taktiež je možné ich použiť pri rekonštrukciách.
 • Vencové tehly – tzv. vencovka, je moderná tehla s využitím na zakončovanie tzv. vencom, čo zabraňuje vytekaniu betónu.
 • Duté tehly - tehla bežných rozmerov používajúca sa pri stavbe priečok, kde sa požaduje ľahkosť, preto sa používajú na stavbu priečok a iných konštrukcií. Je to v podstate tehla bežných rozmerov, v ktorej sú v najdlhšom smere vytvorené 2 dutiny štvorcového prierezu.
 • Priečkové, je iný názov pre dutú tehlu. V minulosti sa označovali týmto názvom tehly so 4 pozdĺžnymi dutinami používané pri stavbe veľmi tenkých priečok. Dutinami sa preťahovala aj kabeláž.
 • Tehly z iných materiálov - so svojimi špecifickými vlastnosťami, a to: tehly šamotové (odolnosť voči žiaru až 1800°C) alebo vápenno pieskovcové (odolnosť proti vlhku a presné rozmery).
 • Tehlové tvárnice - jedná sa o pomerne presné výrobky z pálenej hliny. Obsahujú veľké množstvo vzduchových komôr. Tieto môžu byť vyplnené ďalšími izolačnými materiálmi ako minerálna vata, polystyrénové guličky. Umožňujú rýchlu stavbu a niekedy sa skladajú k sebe bez malty len na pero - drážku.


Rozdelenie podľa použitia

 • tehly pre obvodové steny - sú to tehly s vnútornou mriežkou, priečne dierované, ktoré zabezpečujú jej tepelnoizolačné vlastnosti
 • tehly pre vnútorné nosné priečky - používajú sa na ne tiež tehly s vnútornou mriežkou
 • tehly pre deliace priečky - najvhodnejšie sú tehly so systémom pero + drážka
 • tehly určené pre stropný systém
 • tehly malých formátov - klasická plná tehla, pivničná tehla a rôzne tvarovky
 • lícne tehly používané na vonkajšie fasády a obklady plotov
 • dlažobné tehly určené na použitie v exteriéroch, ale aj interiéroch

 

Rozdelenie podľa objemovej hmotnosti (tzv. hrubá objemová hmotnosť)

podľa Normy STN EN 771-1

 •  LD - prvky (low density: nízka objemová hmotnosť) - vďaka veľkému podielu dutín majú tieto tehly objemovú hmotnosť max. 1000 kg/m3. Medzi ne patria veľkoformátové priečne dierované tehly, prípadne u nás menej používané pozdĺžne dierované tehly.
 • HD - prvky (high density: vysoká objemová hmotnosť) - charakteristické vysokou objemovou hmotnosťou nad 1000 kg/m3 a malými rozmermi. Sú úplne bez vyľahčenia otvormi alebo len s malým vyľahčením (asi do 15 až 20 %).


Zásady murovania


1. Murovania na klasickú maltu

Pri murovaní na klasickú maltu sa odporúča dodržať niekoľko dôležitých zásad pre dosiahnutie maximálneho úspechu. Najdôležitejšími sú správna orientácia tehál pri murovaní (dôležitá najmä pri dierovaných tehlách) minimálna väzba, t. j. vzdialenosť styčných škár v susedných radoch tehál, správna konzistencia murovacej malty (riedka malta zatečie do dutín, čím sa znižujú tepelnoizolačné vlastnosti tehál a rastie jej spotreba. Pri lícových tehlách je riedka malta príčinou znečistenia lícových plôch), ložná škára musí mať rovnakú hrúbku, zväčša 12 mm,
(premenlivá hrúbka ložnej škáry môže byť príčinou zhoršenia vlastností muriva - nežiaduce bodové zaťaženie, môžu vzniknúť tepelné mosty, vodorovné trhliny v omietke) a styčné škáry by mali byť tesné bez vzduchovej medzery alebo malty (netesnosti v styčnej škáre vedú k zhoršeniu tepelnoizolačných a zvukovoizolačných vlastností muriva).


2. Murovania na maltu pre tenké škáry

Pri murovaní na tenkú maltu sú postupy a zásady správneho murovania obdobné, avšak oveľa jednoduchšie (obvodové tehly LeierPlan s maltou na tenkú škáru - cena na vyžiadanie). Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať založeniu prvého radu tehál, od ktorého závisí celý postup a úspech. Odporúča sa používať rôzne nivelačné súpravy a nanášacie valce na rovnomerné premaltovanie ložných plôch tehál.

Spojovacím materiálom tehiel je stále malta, avšak dnes je obohatená o rôzne prísady zlepšujúce jej vlastnosti. Na vonkajšie obvodové steny sa používajú priemyselne vyrábané suché maltové zmesi alebo tepelnoizolačné malty. Na vnútorné nosné steny a priečky je možné použiť suché maltové zmesi, vápenné, vápenno cementové alebo cementové malty.


Výhody tehly

 • tisícročná tradícia
 • tepelnoizolačné vlastnosti /ponúkajú vyrovnanú vnútornú teplotu v lete i zime/
 • tepelná akumulácia
 • zvukovo-izolačné vlastnosti
 • požiarna odolnosť /neobsahuje horľavé látky, nezvyšujú intenzitu požiaru/
 • tvarová stálosť
 • životnosť a hospodárnosť tehlových stavieb, trvanlivosť
 • minimálna údržba
 • odolnosť voči plesniam, hmyzu a termitom
 • bezpečnosť a spoľahlivosť
 • ekologický stavebný materiál

 

Nevýhody tehly

 • zvolením tehly za hlavný stavebný materiál sa stávame závislí na počasí a ročnom období
 • akumulačná schopnosť sa zvyšuje použitím viacvrstvovej obvodovej steny
 • ťažšie opracovávanie ako iné materiály
 • vyšší difúzny odpor
 • krehkosť pálenej tehly
 • mokré procesy výstavby - vyžadujú sa technologické prestávky vyžadujúce čas schnutia, zrenia  

Dopytový formulár

*
*
 
* všetky označené polia sú povinné
 
Newsletter

Ak si prajete dostávať informácie o našej ponuke emailom, odošlite nám Vašu emailovú adresu.

Infolinka

Odpovieme Vám emailom alebo telefonicky a radi Vám poradíme pri výbere .

Infolinka
Cenová ponuka

Vyžiadajte si našu cenovú ponuku na vybraný stavebný materiál. Jednoducho ho naložte do košíka a odošlite nám Vašu žiadosť.

Cenová ponuka