SpäťÚvod / Články / Začíname stavbu domu / Dotácie na zateplenie

Dotácie na zateplenie

Dotácie na zateplenie

Projekt zatepľovania

Druhý sociálny balíček vlády Slovenskej republiky umožňuje majiteľom starších rodinných domov využiť od 1. januára 2016 príspevok na zateplenie. Účelom tohto opatrenia by malo byť zlepšenie celkovej energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Kto môže o príspevok požiadať?

Požiadať o príspevok rodinného domu môže každá fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je zároveň vlastníkom rodinného domu, na zateplenie ktorého príspevok žiada.

Okrem toho musia byť splnené aj nasledujúce podmienky, kedy predmetný rodinný dom:

 • sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky
 • musí byť v užívaní minimálne 10 rokov pred realizáciou zateplenia
 • je využívaný výlučne na bývanie
 • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome
 • na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu

Ak žiadateľ spĺňa všetky tieto podmienky, spĺňa tiež základné predpoklady na priznanie príspevku na zateplenie, výška ktorého môže dosiahnuť sumu 6500 eur, čo je jednoznačné pozitívum pre každého majiteľa rodinného domu.

Akými spôsobmi a kedy sa dá o príspevok žiadať?

O príspevok môžete požiadať pred alebo po realizácii zatepľovacích prác, ktoré boli vykonané najskôr od začiatku roka 2015. Žiadosti sa predkladajú pomocou elektronického formulára, ktorého vygenerovanú papierovú podobu treba s príslušnými dokladmi a prílohami zaslať na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. O tom, aké príslušné prílohy je treba predložiť sa dočítate na stránke ministerstva, alebo sa obráťte s touto požiadavkou priamo na nás, spoločnosť Lechstav, ktorá Vám zabezpečí všetko potrebné a následne aj zateplenie zrealizujeme.

Dotačný program na zatepľovanie rodinných domov sa spustil 16. februára tohto roku. Následne, od 16.marca 2016 by malo byť záujemcom umožnené elektronicky požiadať o predmetnú dotáciu (príspevok). V I. kole sú vyčlenené financie pre prvých 1.000 žiadateľov. Z tohto dôvodu s podaním žiadosti netreba otáľať. Výška príspevku pre konkrétnu stavbu sa odvíja od viacerých parametrov, ktorými sú napríklad technické údaje stavby ale aj splnené technické a energetické normy, ktoré bude vykazovať alebo vykazuje stavba po zateplení.

Kto môže zateplenie vykonávať a aký je postup?

Zateplenie môžete realizovať aj svojpomocne, no napriek tomu sa nevyhnete navýšeniu nákladov na potrebné doklady o kvalite prác a materiálov, použitých pri realizácii zateplenia. Firma Lechstav disponuje príslušnými certifikátmi, na základe ktorých ručí tak za kvalitu materiálu, ako aj odvedenej práce.

Zabezpečíme:

 • projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia s prehľadným porovnaním pred a po realizácii prác
 • najkvalitnejšie tepelnoizolačné materiály od certifikovaných výrobcov
 • prehľadný položkový rozpočet realizácie zateplenia
 • predloženie všetkých faktúr a dokladov a celkovej fotodokumentácie stavby
 • kompletné realizačné práce
 • spracovanie energetického certifikátu po ukončení prác

Vlastníme nielen platnú licenciu a certifikáty, potrebné na vykonávanie tepelnoizolačných prác, ale aj licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií stavby. Sme preto tým správnym partnerom pre realizáciu zateplenia, výmenu okien a ďalších úkonov, ktoré zlepšia celkovú energetickú hospodárnosť stavby. Patríme do zoznamu firiem, kompetentných na vykonávanie týchto prác, na ktorý štát poskytuje dotáciu.

Ak uvažujete nad podaním žiadosti, zavolajte nám a my vám poskytneme podrobné informácie a pomôžeme s vybavením potrebných náležitostí. V prípade záujmu si dohodneme termín predbežnej konzultácie a pomôžeme vám zatepliť váš dom bez starostí a lacnejšie!

Newsletter

Ak si prajete dostávať informácie o našej ponuke emailom, odošlite nám Vašu emailovú adresu.